از مقاطع فلزی بسیار زیادی برای ساخت و ساز استفاده میشود، یکی از این مصالح فلزی، میلگرد ساده میباشد.

در این مقاله به شرح مشخصات فنی و ویژگی‌های میلگرد ساده میپردازیم. با فولاد کاویان همراه باشید.

مشخصات فنی میلگرد ساده

میلگرد به دو نوع زیر تقسیم بندی میشود که هریک از خصوصیات مختلفی برخوردار است.

  • میلگرد آجدار
  • میلگرد ساده

نکته‌ی مهم برای انتخاب میلگردی مناسب، در نظر گرفتن ویژگی‌های هریک از آنها میباشد.

یکی از مصالح مهمی که در پروژه‌های ساختمانی از آن استفاده‌ی بسیاری میشود، میلگرد ساده میباشد.

جالب است بدانید هریک از میلگردهای ساده، دارای شناسنامه‌ای بوده که در آن ویژگی‌های محصول نوشته شده است.

شرایط پیش گرم برای انجام عملیات جوشکاری بر روی میلگرد ساده، براساس استاندارد ISIRI 3131 رعایت میشود. تولید میلگردهای ساده از قطر ۶ تا ۲۰۰ میلی متر میباشد.

ویژگی‌های میلگرد ساده A1

میلگرد ساده دارای ویژگی‌هایی میباشد که این ویژگی‌ها در زیر ذکر شده است.

استاندارد

میلگردهای ساده مطابق با استانداردهای گذشته و استانداردهای جدید ۲۴۰ مشخص میشود.

ویژگی های مکانیکی

مقاومت کششی میلگردهای ساده تقریبا ۳۶۰ نیوتن بر میلی تر مربع و مقاومت تسلیم انها ۲۴۰ نیوتن بر متر مربع میباشد.

به حداکثر نیرویی که به میلگرد میتوان وارد کرد بدون ایجاد تغییر شکلی در آن، تنش تسلیم میلگرد میگویند.

البته باید توجه کرد که اگر میزان تنشی که به میلگرد وارد میشود را افزایش داد، میلگرد برای همیشه تغییر شکل یافته و دیگر به حالت اولیه برنخواهد گشت.

یکی از عوامل بسیار مهم برای انتخاب میلگرد مناسب، توجه به میزان تنش تسلیم میلگرد میباشد.

مشخصات وزنی

در واقع وزن میلگردهای ساده بر اساس کیلوگرم و به ازای یک متر طول محاسبه میشود.

برای به دست آوردن وزن شاخه‌ای میلگردهای نرمال، برای شاخه‌های استاندارد از ضرب وزن میلگرد در ۱۲ و برای میلگردهای ساده از ضرب وزن میلگرد در ۹ به دست می آید.

از پارامترهای زیر برای محاسبه وزن میلگرد استفاده میشود.

  • پارامتر G

بیانگر وزن میلگرد در طول یک متر میباشد.

  • پارامتر W

بیانگر گشتاور مقاومت میلگرد بوده و از آن برای تخمین مقاومت میلگرد استفاده میشود.

  • پارامتر Flache

نمایانگر سطح میلگرد در طول یک متر بر حسب سانتی متر مربع میباشد.

قابلیت فرم پذیری

اندازه فرم پذیری میلگرد ساده، براساس جنس فولاد مورد استفاده برای تولید آن مشخص میشود.

خواص فرم پذیری میلگرد ساده را میتوان باتوجه به مقاومت کششی و تسلیم آن به دست آورد.

به بیشترین تنش کششی که جسم قبل از شکستن بتواند تحمل کند، مقاومت کششی گفته میشود.

با انجام عملیاتی از جمله، عملیات سردکاری، عملیات حرارتی و عملیات آلیاژکاری میتوان مقاومت کششی میلگرد را افزایش داد.

از نام‌های دیگری از جمله تاو کششی و استحکام کششی میتوان به جای اصطلاح مقاومت کششی استفاده کرد.

با افزایش یا کاهش میزان کربن، قابلیت فرم پذیری میلگرد را میتوان تغییر داد. به طوری که با افزایش میزان کربن قابلیت فرم پذیری میلگرد کاهش یافته و با کاهش میزان کربن، قابلیت فرم پذیری در میلگرد افزایش پیدا میکند.

از مقدار کم کربن در میلگرد ساده استفاده میشود به همین علت قابلیت فرم پذیری در این میلگرد بالا بوده و عملیات خم کاری به سهولت بر روی آنها انجام میشود.