یکی از تیرآهن های با کیفیت، تیرآهن اصفهان است. این تیرآهن در کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می شود و توانسته است رضایت مشتریان زیادی را در سطح کشور به دست آورد.

تیرآهن ذوب آهن اصفهان دارای استاندارد ملی و بین المللی و دارای کیفیت بسیار بالا است. به همین دلیل توسط مهندسان سازه، این تیرآهن پیشنهاد داده می شود.

ضخامت بال تیرآهن های ساخته شده در کشورهای اروپا و ایران به صورتی است که در ابتدا و انتهای مقطع برابر و یکنواخت است. ولی تیرآهن های ساخته شده در کشورهای چین و روسیه تحت استاندارد INP هستند. در این محصولات ضخامت بال ها در ابتدا و انتهای مقطع متغیر است. این تغییرات ضخامت به صورتی است که هرچه به سمت انتهای جان نزدیک شود، ضخامت بیشتر می شود.

تیرهای فولادی در سازه های فولادی به صورت افقی یا شیبدار قرار می گیرند.

انواع تیر در سازه های فولادی

  1. تیر اصلی یا شاه تیر

Girder یا شاه تیر با اتصال به ستون، عضو باربر اصلی در سقف است. این محصول بارهای وارده را توسط ستون منتقل می کند. این نوع تیر به سه صورت زیر در سازه ها بکار می روند.

  • تیرآهن بال پهن
  • نیرآهن معمولی با ورق تقویتی روی بال ها و یا جان
  • تیرآهن معمولی به صورت تکی یا جفت
  1. تیر فرعی یا تیرچه

Joists ها در گروه تیرهای سبک قرار می گیرند که بار سقف را به تیر اصلی منتقل می کند. این ها جزء اعضای افقی و فرعی متصل به شاه تیر می باشند. این تیرها عموما از نیمرخ های نورد شده و سبک IPE و INP و یا به صورت لانه زنبوری تولید می گردد. چنانچه سقف سازه مرکب یا طاق ضربی باشد باید تیرچه های فرعی را به فواصل ۱ تا ۱.۵ متری در حد فاصل شاه تیرها قرار دهید.

  1. نعل درگاهی

Lintel تیری می باشد که در بالای بازشو های ساختمان از قبیل در و پنجره قرار گیرد. قرار دادن نعل درگاهی به منظور حفظ ایستایی دیوار آجری فوق بوده که قرار است در و پنجره در درون آن قرار گیرد. حداقل میزان اتکای تیر نعل درگاهی در دو تکیه گاه طرفین ۲۰ سانتیمتر بوده که نیاز است بالشتک بتنی در مکان های تکیه گاهی قرار دهید.

  1. تیر لبه ای یا کناری

Spandrel ها در اصل نقش کلاف بندی ساختمان را ایفا می کنند به این نحو که در اطراف ساختمان قرار گرفته و ضمن تحمل بار سقف بار دیوار های پیرامونی را تحمل می کنند.

  1. لاپه

Purlin ها نیز تیرهای سبکی بوده که از نیمرخ های I و Z تهیه می شود. اصل وظیفه این مقاطع جهت حمل بار پوشش های سبک در ساختمان های صنعتی می باشد.

جدول تحمل بار تیراهن

میزان باری که بر روی تیرها وارد می شود، بسته به مکانی که قرار گرفته متفاوت می باشد.گاهی بار به صورت متمرکز، گسترده یکنواخت و یا غیر یکنواخت خطی و یا ترکیبی بر تیرها وارد می شود.

چنانچه نسبت طول به عرض دال سقف بزرگتر از ۲ باشد دال ایجاد شده را دال یکطرفه نام می دهند. در حالتی غیر از آن به آن دال دو طرفه خواهند گفت. بار وارد بر تیر های اصلی یا شاه تیرها متفاوت بوده و به دال یکطرفه یا دو طرفه بستگی دارد. به این صورت که اگر شاه تیر بار را از دال یک طرفه بگیرد عرض بارگیر وسط به وسط دو دهانه مجاور است . اما در حالتی که شاه تیر بار را از دال دو طرفه دریافت کند میزان بارگیر آن از ترسیم نیمساز  گوشه ها به دست خواهد آمد که در نتیجه آن بار وارد بر شاه تیر به شکل صورت مثلثی یا ذوزنقه خواهد بود. دال هایی از قبیل طاق ضربی و تیرچه بلوک همچنین دال های مرکب و کامپوزیت نیز رفتاری یک طرفه خواهند داشت در صورتیکه دال های بتن مسلح رفتاری دو طرفه خواهند داشت.

  • تغییر شکل تیر (افتادگی)

تغییر شکل یا افتادگی تیرآهن به تغییر شکل آن به صورت شکم می گویند که بر اثر قرار گیری تحت نیروهای وارد بر آن ایجاد می شود. این تیرها در مواردی دارای رفتار ارتجاعی بوده به این صورت که بار وارد بر آن از میزانی بالاتر نرود و بعد از بار برداری تیر به حالت اولیه خود برگردد.