اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

مجتمع فولاد مبارکه

۱۵ آذر ۱۳۹۹

ضخامت(mm)حالتعرض(m)واحدقیمت
۱رول۱کیلوگرم-
۱رول۱.۲۵کیلوگرم-
۴۰رول۱کیلوگرم-
۴۰رول۱.۲۵کیلوگرم-
۴۵رول۱کیلوگرم-
۴۵رول۱.۲۵کیلوگرم-
۵۰رول۱کیلوگرم-
۵۰رول۱.۲۵کیلوگرم-
۶۰رول۱کیلوگرم-
۶۰رول۱.۲کیلوگرم-
۶۰رول۱.۲۵کیلوگرم-
۷۰رول۱کیلوگرم-
۷۰رول۱.۲۵کیلوگرم-
۸۰رول۱کیلوگرم-
۸۰رول۱.۲۵کیلوگرم-
۹۰رول۱کیلوگرم-
۹۰رول۱.۲۵کیلوگرم-

ضخامت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان بین ۲۵/۰ تا ۲ میلی متر و عرض آن بین ۷۵۰ تا ۱۵۱۰ میلی متر می باشد. قبل از خرید و یا سفارش ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان کاملا از نوع و اندازه ورق مورد نیاز از کارشناسان فولاد کاویان اطلاعات کسب کنید.