اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس, برای خرید ورق گالوانیزه فولاد هفت الماس می توانید با کارشناسان دفتر فولاد هفت الماس تماس گرفته و سفارش خود را ثبت نمایید و پیش فاکتور دریافت و اطلاعات محل تخلیه بار و … را دریافت نمایید

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه -
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه -
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه -
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه -
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه -
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه -
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه -
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه -
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه -
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه -
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 21500
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 21500
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه -
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه -
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 21100
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 21100
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 20800
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20800
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 20700
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20700
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 20400
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20400
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 20700
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20700
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 20200
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20200
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 20700
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20700
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 20300
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 20300
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه -
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه -
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران -
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران -
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 21600
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 21600
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران -
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران -
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 21200
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 21200
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20900
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20900
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20800
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20800
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20500
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20500
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20800
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20800
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20300
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20300
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20800
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20800
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 20400
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 20400
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران -
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران -
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان -
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان -
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 21650
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 21650
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان -
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان -
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 21250
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 21250
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20950
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20950
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20850
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20850
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20550
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20550
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20850
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20850
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان -
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان -
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20350
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20350
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20850
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20850
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 20450
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 20450
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان -
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان -