اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

۰۴ مرداد ۱۴۰۰

ضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
۰.۴۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۴۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۲۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱رولکیلوگرماستعلام تلفنی
۲۱.۲۵رولکیلوگرماستعلام تلفنی

قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال به صورت روزانه و لحظه ای به روز می‌ شود. شرکت فولاد کاویان ایرانیان تمامی قیمت ورق کارخانه های فولادی را ارزیابی و به روز می شود. قیمت ورق رول تاراز چهارمحال بعد از استعلام و تایید از کارشناسان فروش امکان پذیر می باشد.