اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

مجتمع فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق 2 سیاه فولاد سبارولعرض 1.25بنگاه اصفهانکیلوگرم226000
ورق 2.5 سیاه فولاد سبارولعرض 1بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق 4 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم184000
ورق 5 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم152000
ورق 6 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم152000
ورق 6 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم154000
ورق 8 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم143000
ورق 8 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم145000
ورق 10 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم143000
ورق 10 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم145000
ورق 12 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم143000
ورق 12 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم145000
ورق 15 سیاه فولاد سبارولعرض 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم143000
ورق 15 سیاه فولاد سباشیت6 * 1.5بنگاه اصفهانکیلوگرم145000

قیمت ورق سیاه فولاد سبا به صورت رول و شیت موجود می باشد. ضخامت ورق ها از 2 الی 15 میلیمتر می باشد. خدمات برشکاری ورق نیز توسط شرکت فولاد کاویان انجام می شود.