اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۴۰۰

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار کاویانکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار کاویانکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
ناودانی ۱۰۶انبار کاویانکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار کاویانکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
ناودانی ۱۲۶انبار کاویانکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار کاویانکیلوگرم۱۷۷۰۰۰
ناودانی ۱۴۶انبار کاویانکیلوگرماستعلام تلفنی
ناودانی ۱۴۱۲انبار کاویانکیلوگرماستعلام تلفنی
ناودانی ۱۶۶انبار کاویانکیلوگرماستعلام تلفنی
ناودانی ۱۶۱۲انبار کاویانکیلوگرماستعلام تلفنی