اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی سایز ۳۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴.۵۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴.۵۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۴۳۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۴۴۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۵۳۶کیلوگرم۱۷۰۰۰۰
نبشی سایز ۵۴۶کیلوگرم۱۷۰۰۰۰
نبشی سایز ۵۵۶کیلوگرم۱۷۰۰۰۰
نبشی سایز ۶۴۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۶۵۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۶۶۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۷۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۷۶۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۷۷۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی سایز ۸۶۶کیلوگرم۱۷۰۰۰۰
نبشی سایز ۸۷۶کیلوگرم۱۷۰۰۰۰
نبشی سایز ۸۸۶کیلوگرم۱۷۰۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۸۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۸۱۲کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۷۱۰۰۰
نبشی سایز ۱۰۱۰۱۲کیلوگرم۱۷۱۰۰۰

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار فولاد کاویانکیلوگرم۱۷۱۰۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار فولاد کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۰۶انبار فولاد کاویانکیلوگرم۱۷۱۰۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار فولاد کاویانکیلوگرم۱۷۱۰۰۰
ناودانی ۱۲۶انبار فولاد کاویانکیلوگرم۱۷۱۰۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار فولاد کاویانکیلوگرم۱۷۱۰۰۰
ناودانی ۱۴۶انبار فولاد کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۴۱۲انبار فولاد کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۶انبار فولاد کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۱۲انبار فولاد کاویانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت سپری

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز سپری (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
سپری ۴۶انبار فولاد کاویانکیلوگرم۱۷۶۰۰۰
سپری ۵۶انبار فولاد کاویانکیلوگرم۱۷۶۰۰۰