اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی ۳۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۴.۵۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۴.۵۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۴۳۶کیلوگرم۱۴۴۵۰۰
نبشی ۴۴۶کیلوگرم۱۴۴۵۰۰
نبشی ۵۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۵۴۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۵۵۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۶۴۶کیلوگرم۱۴۳۵۰۰
نبشی ۶۵۶کیلوگرم۱۴۳۵۰۰
نبشی ۶۶۶کیلوگرم۱۴۳۵۰۰
نبشی ۷۵۶کیلوگرم۱۴۵۵۰۰
نبشی ۷۶۶کیلوگرم۱۴۵۵۰۰
نبشی ۷۷۶کیلوگرم۱۴۵۵۰۰
نبشی ۸۶۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۸۷۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۸۸۶کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی ۱۰۸۶کیلوگرم۱۴۳۵۰۰
نبشی ۱۰۸۱۲کیلوگرم۱۴۳۵۰۰
نبشی ۱۰۱۰۶کیلوگرم۱۴۳۵۰۰
نبشی ۱۰۱۰۱۲کیلوگرم۱۴۳۵۰۰

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی ۸۶انبار کاویانکیلوگرم۱۴۲۵۰۰
ناودانی ۸۱۲انبار کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۰۶انبار کاویانکیلوگرم۱۴۲۵۰۰
ناودانی ۱۰۱۲انبار کاویانکیلوگرم۱۴۲۵۰۰
ناودانی ۱۲۶انبار کاویانکیلوگرم۱۴۲۵۰۰
ناودانی ۱۲۱۲انبار کاویانکیلوگرم۱۴۲۵۰۰
ناودانی ۱۴۶انبار کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۴۱۲انبار کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۶انبار کاویانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی ۱۶۱۲انبار کاویانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت سپری

آخرین بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۹

سایز سپری (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
سپری ۴۶انبار کاویانکیلوگرم۱۵۰۵۰۰
سپری ۵۶انبار کاویانکیلوگرم۱۵۰۵۰۰