اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03135020

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد کویر کاشان

کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۴۰۱

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA2۵کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA2۷.۵کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA2۱۱کیلوگرم-
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3۵کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3۷.۵کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3۱۱کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ کویر کاشانشاخه آجدارA3۱۴.۸کیلوگرم-
میلگرد ۱۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3۱۹.۲کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3۲۴.۶کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3۳۰کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3۳۶کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ کویر کاشانشاخه آجدارA3۴۶.۴کیلوگرم-
میلگرد ۲۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3۵۸.۵کیلوگرم-
میلگرد ۳۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3۶۲کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3۷۰کیلوگرم-
میلگرد ۳۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3۷۶کیلوگرم-
میلگرد ۴۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3۱۱۸کیلوگرم-

قیمت میلگرد کویر کاشان به صورت لحظه ای در سایت فولاد کاویان به روز رسانی می شود. بهترین قیمت میلگرد کویر کاشان به تایید کارشناس فروش نیاز دارد. میلگرد کویر کاشان سایز ۸ الی ۴۰ و در آنالیز A2 و A3 و A4 به صورت شاخه ای به بازار ارائه می شود.