اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد کویر کاشان

کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : 10 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم135000
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم126000
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم126000
میلگرد 8 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم135000
میلگرد 10 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم127000
میلگرد 12 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم127000
میلگرد 14 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 16 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 18 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 20 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 22 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 25 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 28 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 30 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 32 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم125000
میلگرد 36 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم129000
میلگرد 40 کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم129000

قیمت میلگرد کویر کاشان به صورت لحظه ای در سایت فولاد کاویان به روز رسانی می شود. بهترین قیمت میلگرد کویر کاشان به تایید کارشناس فروش نیاز دارد. میلگرد کویر کاشان سایز 8 الی 40 و در آنالیز A2 و A3 و A4 به صورت شاخه ای به بازار ارائه می شود.