اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد نیشابور

فولاد خراسان

آخرین بروزرسانی : 10 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم127300
میلگرد 12 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم125700
میلگرد 14 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 16 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 18 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 20 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 22 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 25 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 28 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم124000
میلگرد 32 نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم125700