اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03135020

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد نیشابور

فولاد خراسان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۰ نیشابورشاخه آجدارA3۷کیلوگرم۱۷۴۰۰۰
میلگرد ۱۲ نیشابورشاخه آجدارA3۱۰.۶کیلوگرم۱۷۰۶۰۰
میلگرد ۱۴ نیشابورشاخه آجدارA3۱۴.۵کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۱۶ نیشابورشاخه آجدارA3۱۸.۹کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۱۸ نیشابورشاخه آجدارA3۲۴کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۲۰ نیشابورشاخه آجدارA3۲۹.۶کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۲۲ نیشابورشاخه آجدارA3۳۵.۷کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۲۵ نیشابورشاخه آجدارA3۴۶.۲کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۲۸ نیشابورشاخه آجدارA3۵۷.۹کیلوگرم۱۶۷۰۰۰
میلگرد ۳۲ نیشابورشاخه آجدارA3۷۵.۷کیلوگرم۱۶۸۹۰۰