اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد نیشابور

فولاد خراسان

آخرین بروزرسانی : ۰۴ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۰ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۶۰۰
میلگرد ۱۶ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۶۰۰
میلگرد ۱۸ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۶۰۰
میلگرد ۲۰ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۶۰۰
میلگرد ۲۲ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۶۰۰
میلگرد ۲۵ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۶۰۰
میلگرد ۲۸ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۶۰۰
میلگرد ۳۲ نیشابورشاخه آجدارA3کیلوگرم-