اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد فولاد آذر امین

آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : ۸ بهمن ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۵۵۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۵۰۰
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۵۰۰
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰

قیمت میلگرد فولاد آذر امین با بهترین نرخ بازار, قیمت میلگرد فولاد آذر امین به صورت لحظه ای و آنی در فولاد کاویان ایرانیان به روز رسانی می شود. برای خرید آهن آلات خود گرفتن تاییدیه از سمت کارشناسان فروش الزامی می باشد.