اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد ظفر بناب

فولاد ظفر

آخرین بروزرسانی : ۰۴ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۱۰ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۱۰ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۱۲ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۱۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۵۰۰
میلگرد ۱۴ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۱۴ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۱۶ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۱۶ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۱۸ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۱۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۲۰ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۲۰ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۲۲ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۲۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۲۵ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۲۵ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۲۸ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۲۸ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۳۲ ظفر بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۳۲ ظفر بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۵۰۰

قیمت میلگرد ظفر بناب را می توان به صورت آنلاین در سایت و تلگرام فولاد کاویان مشاهده کرد. میلگرد ظفر بناب از سایز ۸ الی ۳۲ و درجه A2 و A3 به صورت تحویل درب بنگاه و کارخانه به بازار ارائه می شود. قیمت میلگرد ظفر بناب با توجه به وزن، گرید و طول شاخه می تواند متفاوت باشد، اما فولاد کاویان بهترین قیمت میلگر ظفر بناب را هر روزه آپدیت می کند.