اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۸ بهمن ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۵۵۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۲۵۵۰۰
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۷۰۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۵۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۵۵۰۰
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۳۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۰۰۰

قیمت میلگرد شاهین بناب با توجه به نوسانات بازار متفاوت می باشد. برای پیدا کردن بهترین نرخ میلگرد شاهین بناب به سایت فولاد کاویان مراجعه نمایید. برای استعلام و خرید قطعی انواع میلگرد با کارشناسان تماس بگیرید و یا اینکه فرم ثبت سفارش را در سایت کامل نمایید و منتظر تماس کارشناسان باشید.