اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۲ تیر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۳۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۳۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۲۰۰۰

قیمت میلگرد شاهین بناب با توجه به نوسانات بازار متفاوت می باشد. برای پیدا کردن بهترین نرخ میلگرد شاهین بناب به سایت فولاد کاویان مراجعه نمایید. برای استعلام و خرید قطعی انواع میلگرد با کارشناسان تماس بگیرید و یا اینکه فرم ثبت سفارش را در سایت کامل نمایید و منتظر تماس کارشناسان باشید.