اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۰۴ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۶۰۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۳۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۰۰۰
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۳۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۰۰۰

قیمت میلگرد شاهین بناب با توجه به نوسانات بازار متفاوت می باشد. برای پیدا کردن بهترین نرخ میلگرد شاهین بناب به سایت فولاد کاویان مراجعه نمایید. برای استعلام و خرید قطعی میلگرد با کارشناسان تماس بگیرید و یا اینکه فرم ثبت سفارش را در سایت کامل نمایید و منتظر تماس کارشناسان باشید.