اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد سیرجان

سیرجان

آخرین بروزرسانی : 10 آبان 1399

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم132000
میلگرد 10 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم130000
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم129000
میلگرد 14 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم128000
میلگرد 16 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم128000
میلگرد 18 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 20 سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم129000
میلگرد 14 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 16 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 18 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000
میلگرد 20 سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم128000