اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03135020

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد سیرجان

سیرجان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیرجان حدیدشاخه آجدارA2۴.۵کیلوگرم۱۸۴۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیرجان حدیدشاخه آجدارA2۵.۵کیلوگرم۱۸۲۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیرجان حدیدشاخه آجدارA3۸کیلوگرم۱۸۲۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجان حدیدشاخه آجدارA3۱۱.۳کیلوگرم۱۷۸۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجان حدیدشاخه آجدارA3۱۵.۵کیلوگرم۱۷۸۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجان حدیدشاخه آجدارA3۲۰.۵کیلوگرم۱۷۸۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیرجان حدیدشاخه آجدارA3۲۵.۵کیلوگرم۱۷۸۰۰۰
میلگرد ۲۲ سیرجان حدیدشاخه آجدارA3۳۴کیلوگرم۱۷۸۰۰۰
میلگرد ۲۵ سیرجان حدیدشاخه آجدارA3۴۵کیلوگرم۱۷۸۰۰۰