اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد سیرجان

سیرجان

آخرین بروزرسانی : ۰۴ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۶۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۵۰۰۰
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۵۰۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۲۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرم-