اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد زاگرس

صبا فولاد زاگرس

آخرین بروزرسانی : ۰۴ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۵۰۰
میلگرد ۱۰ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۹۵۰۰
میلگرد ۱۲ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰
میلگرد ۱۴ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۵۰۰
میلگرد ۱۶ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۵۰۰
میلگرد ۱۸ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۵۰۰
میلگرد ۲۰ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۵۰۰
میلگرد ۲۲ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۵۰۰
میلگرد ۲۵ صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۵۰۰

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس. فولاد کاویان ایرانیان ارائه دهنده ارزانترین قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس می باشد. برای استعلام و خرید میلگرد صبا فولاد زاگرس با دفتر فروش صبا فولاد تماس بگیرید و خرید خود را انجام دهید