اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد راد همدان

راد همدان

آخرین بروزرسانی : ۸ بهمن ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۶۱۵۰
میلگرد ۱۰ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۳۴۱۵۰
میلگرد ۱۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۶۵۰
میلگرد ۱۴ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۱۵۰
میلگرد ۱۶ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۱۵۰
میلگرد ۱۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۱۵۰
میلگرد ۲۰ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۱۵۰
میلگرد ۲۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۱۵۰
میلگرد ۲۵ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۴۵۰
میلگرد ۲۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۱۴۵۰
میلگرد ۳۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۳۲۳۵۰

قیمت میلگرد راد همدان لحظه ای و آنلاین , میلگرد راد همدان مطابق با استانداردهای ملی و اروپایی تولید می شود. قیمت میلگرد راد همدان به صورت آنی در سایت فولاد کاویان به روز رسانی می شود.