اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد راد همدان

راد همدان

آخرین بروزرسانی : ۳ تیر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۲۴۵۰
میلگرد ۱۰ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۹۹۵۰
میلگرد ۱۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۴۵۰
میلگرد ۱۴ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۴۵۰
میلگرد ۱۶ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۴۵۰
میلگرد ۱۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۴۵۰
میلگرد ۲۰ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۴۵۰
میلگرد ۲۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۴۵۰
میلگرد ۲۵ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۹۵۰
میلگرد ۲۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۹۵۰
میلگرد ۳۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۴۵۰

قیمت میلگرد راد همدان لحظه ای و آنلاین , میلگرد راد همدان مطابق با استانداردهای ملی و اروپایی تولید می شود. قیمت میلگرد راد همدان به صورت آنی در سایت فولاد کاویان به روز رسانی می شود.