اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد راد همدان

راد همدان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۹۶۵۰
میلگرد ۱۰ راد همدانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۷۱۵۰
میلگرد ۱۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۶۵۰
میلگرد ۱۴ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۶۵۰
میلگرد ۱۶ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۶۵۰
میلگرد ۱۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۶۵۰
میلگرد ۲۰ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۶۵۰
میلگرد ۲۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۶۵۰
میلگرد ۲۵ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۱۵۰
میلگرد ۲۸ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۱۵۰
میلگرد ۳۲ راد همدانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۵۶۵۰

قیمت میلگرد راد همدان لحظه ای و آنلاین , میلگرد راد همدان مطابق با استانداردهای ملی و اروپایی تولید می شود. قیمت میلگرد راد همدان به صورت آنی در سایت فولاد کاویان به روز رسانی می شود.