اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد خرمدشت

فولاد خرمدشت

آخرین بروزرسانی : ۰۴ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰
میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۸۰۰۰

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان به صورت لحظه ای و روزانه بر اساس قیمت موجود بازار آهن و بهترین نرخ در بازار ارائه می شود. برای خرید و استعلام قیمت میلگرد خرمدشت با دفتر خرمدشت تاکستان تماس بگیرید.