اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03135020

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد خرمدشت

فولاد خرمدشت

آخرین بروزرسانی : ۲۸ تیر ۱۴۰۱

سایز میلگردحالتآنالیزوزن هر شاخهواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۵کیلوگرم۱۸۲۰۰۰
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2۷.۴کیلوگرم۱۷۰۰۰۰
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۷.۴کیلوگرم۱۷۳۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2۱۰.۵کیلوگرم۱۷۰۰۰۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۱۰.۵کیلوگرم۱۷۳۰۰۰
میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۱۴کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۱۸کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۲۳کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۲۹کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۳۴کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۴۵کیلوگرم۱۶۹۰۰۰
میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3۵۷کیلوگرم۱۶۹۰۰۰

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان به صورت لحظه ای و روزانه بر اساس قیمت موجود بازار آهن و بهترین نرخ در بازار ارائه می شود. برای خرید و استعلام قیمت میلگرد خرمدشت با دفتر خرمدشت تاکستان تماس بگیرید.