اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد تیکمه داش

تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : ۰۴ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۳۵۰۰
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۷۵۰۰
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۴۵۰۰
میلگرد ۱۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۰۵۰۰
میلگرد ۱۴ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۱۶ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۱۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۲۵ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۳۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA3کیلوگرم۱۴۹۰۰۰
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدارA4کیلوگرم-

قیمت میلگرد تیکمه داش به صورت روزانه و لحظه ای به روز رسانی می شود. میلگرد کاوه تیکمه داش در درجه های A2 و A3 و A4 تولید و سایزهای ۸ الی ۲۲ و به صورت شاخه آجدار می باشد. میلگرد کاوه تیکمه داش به صورت تحویل در سراسر کشور می باشد. استعلام قیمت کاوه تیکمه داش با تایید واحد فروش فولاد کاویان ایرانیان می باشد.