اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد اردبیل

ذوب آهن مهیار اردبیل

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم127200
میلگرد 12 اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم126800
میلگرد 8 اردبیلشاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد 10 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم128200
میلگرد 12 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم127000
میلگرد 14 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 16 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 18 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 20 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 22 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 25 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 28 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300
میلگرد 32 اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم126300

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل , بهترین قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل سایز 8 الی 32 و آنالیز A2 و A3 شاخه آجدار و طول 12 متری تولید می شود. فولاد کاویان برای تسهیل خرید مشتریان گرامی میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل را در سراسر کشور امکان تخلیه بار را فراهم کرده است.