اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت میلگرد اردبیل

ذوب آهن مهیار اردبیل

آخرین بروزرسانی : ۰۴ مهر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۳۰۰۰
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۶۵۰۰
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۳۵۰۰
میلگرد ۱۴ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۱۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۲۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۲۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۲۵ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۲۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰
میلگرد ۳۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۱۵۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل , بهترین قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل سایز ۸ الی ۳۲ و آنالیز A2 و A3 شاخه آجدار و طول ۱۲ متری تولید می شود. فولاد کاویان برای تسهیل خرید مشتریان گرامی میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل را در سراسر کشور امکان تخلیه بار را فراهم کرده است.