اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

لوله مانیسمان چین رده ۸۰

آخرین بروزرسانی : ۰۴ مهر ۱۴۰۰

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۳.۷۳۶۹شاخه۴۶۷۲۵۰۳
۳/۴۲۶.۷۳.۹۱۶۱۳شاخه۵۷۲۲۵۰۰
۱۳۳.۴۴.۵۵۶۱۹شاخه۸۰۳۲۵۰۴
۱/۴  ۱۴۲.۲۴.۸۵۶۲۶شاخه۱۲۵۴۷۵۰۲
۱/۲  ۱۴۸.۳۵.۰۸۶۳۲شاخه۱۳۵۹۷۵۱۰
۲۶۰.۳۵.۵۴۶۴۴شاخه۱۷۷۹۷۵۰۹
۱/۲  ۲۷۳۷.۰۱۶۶۸شاخه۲۵۹۰۰۰۰۲
۳۸۸.۹۷.۶۲۶۹۱شاخه۳۳۰۲۲۵۰۹
۴۱۱۴.۳۸.۵۶۶۱۳۰شاخه۵۰۲۹۵۰۰۸