اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03135020

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

لوله مانیسمان چین رده ۸۰

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
۱/۲۲۱.۳۹۳.۷۳۶شاخهتماس بگیرید
۳/۴۲۶.۷۱۳۳.۹۱۶شاخهتماس بگیرید
۱۳۳.۴۱۹۴.۵۵۶شاخهتماس بگیرید
۱/۴  ۱۴۲.۲۲۶۴.۸۵۶شاخهتماس بگیرید
۱/۲  ۱۴۸.۳۳۲۵.۰۸۶شاخهتماس بگیرید
۲۶۰.۳۴۴۵.۵۴۶شاخهتماس بگیرید
۱/۲  ۲۷۳۶۸۷.۰۱۶شاخهتماس بگیرید
۳۸۸.۹۹۱۷.۶۲۶شاخهتماس بگیرید
۴۱۱۴.۳۱۳۰۸.۵۶۶شاخهتماس بگیرید