اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03135020

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی : ۱۵ آبان ۱۴۰۰

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قیمت ۱/۲  ۱ لوله صنعتی در کارخانه۲۱.۳۲۶۱۴.۲۰۰کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه۲۶.۷۲۶۷.۴کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه۳۳.۴۲۶۹.۴۱۰کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت ۱/۴  ۱ لوله صنعتی در کارخانه۴۲.۲۲۶۱۲.۴۰۰کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه۶۰.۳۲۶۱۸.۶۰۰کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه-۲۶۲۲.۴۰۰کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت ۳ لوله صنعتی در کارخانه-۲۶۲۵.۹۰۰کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت ۴ لوله صنعتی در کارخانه-۲۶۳۳.۵۵۰کیلوگرم۲۷۵۰۰۰
قیمت ۱/۲  ۱  لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۱۷.۸۰۰کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۹.۳۰۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۱۱.۸۰۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت۱/۴  ۱  لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۱۵.۵۰۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت ۲  لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۲۳.۲۰۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت ۲/۵  لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۲۸کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت ۳ لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۳۲.۴۵۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰
قیمت ۴ لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۴۱.۹۵۰کیلوگرم۲۵۵۰۰۰