اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی : ۰۴ مهر ۱۴۰۰

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قیمت ۱/۲  ۱ لوله صنعتی در کارخانه۲۱.۳۲۶۱۴.۲۰۰کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه۲۶.۷۲۶۷.۴کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه۳۳.۴۲۶۹.۴۱۰کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۱/۴  ۱ لوله صنعتی در کارخانه۴۲.۲۲۶۱۲.۴۰۰کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه۶۰.۳۲۶۱۸.۶۰۰کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه-۲۶۲۲.۴۰۰کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۳ لوله صنعتی در کارخانه-۲۶۲۵.۹۰۰کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۴ لوله صنعتی در کارخانه-۲۶۳۳.۵۵۰کیلوگرم۲۵۷۰۰۰
قیمت ۱/۲  ۱  لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۱۷.۸۰۰کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۹.۳۰۰کیلوگرم۲۴۷۰۰۰
قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۱۱.۸۰۰کیلوگرم۲۴۷۰۰۰
قیمت۱/۴  ۱  لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۱۵.۵۰۰کیلوگرم۲۴۷۰۰۰
قیمت ۲  لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۲۳.۲۰۰کیلوگرم۲۴۷۰۰۰
قیمت ۲/۵  لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۲۸کیلوگرم۲۴۷۰۰۰
قیمت ۳ لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۳۲.۴۵۰کیلوگرم۲۴۷۰۰۰
قیمت ۴ لوله صنعتی در کارخانه-۲.۵۶۴۱.۹۵۰کیلوگرم۲۴۷۰۰۰