اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03135020

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۶.۹۲۶کیلوگرم۳۳۷۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۸.۶۲۶کیلوگرم۳۳۷۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۱۰.۷۲۶کیلوگرم۳۳۷۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۱۳.۴۲۶کیلوگرم۳۳۷۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین۴۸.۳۱۵.۲۲۶کیلوگرم۳۳۷۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۱۸.۹۲۶کیلوگرم۳۳۷۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین۲۱.۳۸.۲۲.۵۶کیلوگرم۳۳۱۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین۲۶.۷۱۰.۳۲.۵۶کیلوگرم۳۳۱۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین۳۳.۴۱۲.۹۲.۵۶کیلوگرم۳۳۱۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین۴۲.۲۱۶.۳۲.۵۶کیلوگرم۳۳۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین۴۸.۳۱۸.۵۲.۵۶کیلوگرم۳۳۱۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین۶۰.۳۲۳.۱۲.۵۶کیلوگرم۳۳۱۰۰۰