اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت لوله فولادی

لوله داربستی

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تحویلواحدقیمت (ریال)
لوله 1/2 1 داربستی48.31.9612.5کارخانهکیلوگرم-
لوله 1/2 1 داربستی48.32614کارخانهکیلوگرم220000
لوله 1/2 1 داربستی48.32.3616.2کارخانهکیلوگرم-
لوله 1/2 1 داربستی48.32.5617.2کارخانهکیلوگرم212000
لوله 1/2 1 داربستی48.33621کارخانهکیلوگرم211000
لوله 1/2 1 داربستی48.32614بنگاهشاخه3200000
لوله 1/2 1 داربستی48.32.5617.2بنگاهشاخه3750000

لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قیمت 1/2 1 لوله صنعتی در کارخانه21.3265.71کیلوگرم220000
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه26.7267.3کیلوگرم220000
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه33.4269.3کیلوگرم220000
قیمت 1/4 1 لوله صنعتی در کارخانه42.22611.69کیلوگرم220000
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.32617.25کیلوگرم220000

لوله مبلی

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
102 تا 0.76کیلوگرم291000
132 تا 0.76کیلوگرم291000
162 تا 0.76کیلوگرم291000
182 تا 0.76کیلوگرم291000
202 تا 0.76کیلوگرم291000

لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی : 30 مهر 1399

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین21.3266.9کیلوگرم280500
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین26.7268.6کیلوگرم280500
لوله 1 گالوانیزه قزوین33.42610.7کیلوگرم280500
لوله 1/4 1 گالوانیزه قزوین42.22613.4کیلوگرم280500
لوله 1/2 1 گالوانیزه قزوین48.32615.2کیلوگرم280500
لوله 2 گالوانیزه قزوین60.32618.9کیلوگرم280500
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین21.32.568.2کیلوگرم280500
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین26.72.5610.3کیلوگرم280500
لوله 1 گالوانیزه قزوین33.42.5612.9کیلوگرم280500
لوله1/4 1 گالوانیزه قزوین42.22.5616.3کیلوگرم280500
لوله 1/2 1گالوانیزه قزوین48.32.5618.5کیلوگرم280500
لوله 2 گالوانیزه قزوین60.32.5623.1کیلوگرم280500

لوله مانیسمان چین رده 40

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1/221.32.7767.5شاخه3150000
3/426.72.87610شاخه4200000
133.43.38614شاخه7100000
1/4 142.23.56618شاخه8150000
1/2 148.33.68622شاخه8750000
260.33.91631شاخه12100000
1/2 2735.16647شاخه20500000
388.95.49664شاخه23800000
4114.36.02693شاخه32800000

لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1/221.33.7369شاخه4050000
3/426.73.91613شاخه5050000
133.44.55619شاخه7550000
1/4 142.24.85626شاخه10150000
1/2 148.35.08632شاخه11650000
260.35.54644شاخه14850000
1/2 2737.01668شاخه23600000
388.97.62691شاخه29650000
4114.38.566130شاخه42500000