اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن کارخانه های ذوب آهن، پروفیل ماهان، آریان فولاد، جهان فولاد غرب، شاهین بناب، ظفر بناب، احرامیان یزد، ناب تبریز و کوثر اهواز در این صفحه به صورت روزانه بروز رسانی می شود. یکی از برندهای مطرح و با کیفیت در بازار تیرآهن ذوب آهن اصفهان است. قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان نسبت به برندهای دیگر با قیمت بالاتری اعلام می شود.

معمولا تیرآهن های موجود در بازار از سه نوع تیرآهن IPE با استاندارد اروپا و ایران، تیرآهن INP با استاندارد چین و روسیه و تیرآهن IPB بال پهن است.

قیمت امروز تیرآهن

قیمت روز تیرآهن با توجه به کاربردهای زیادی که در صنعت ساختمان سازی دارد، مورد توجه تعداد زیادی از پیمانکاران می باشد. با توجه به نوسانات بازار و تفاوت در استاندارد، وزن و ابعاد تیرآهن‌های موجود در بازار قیمت تیرآهن متفاوت است.

قیمت تیرآهن ۱۴

قیمت تیرآهن با توجه به برند کارخانه های فولادی، متفاوت می باشد. همچنین تیرآهن به دلیل اینکه در سایزهای متفاوت، وزن تیرآهن تغییر می کند، قیمت هر سایز تیرآهن نیز متغیر می‌باشد. تیرآهن ۱۴ یکی از سایزهای پرکاربرد است. قیمت تیرآهن ۱۴ به صورت برجسته تر توسط قیمت گذاری ها اعلام می شود.

کارخانجات تولید تیرآهن
تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهانتیرآهن ذوب آهن در کارخانه
تیرآهن آریان فولادتیرآهن پروفیل ماهان
تیرآهن جهان فولاد غربتیرآهن شاهین بناب
تیرآهن ظفر بنابتیرآهن فایکو
تیرآهن فولاد یزد احرامیانتیرآهن کوثر اهواز
تیرآهن ناب تبریز

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲۵۴۴شاخه ۱۹۸۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۵۵۳۶شاخه ۲۴۶۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان در بنگاه۱۲۱۹۰۳۰شاخه ۲۹۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۲۶۲۴شاخه ۳۵۳۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۶۹۱۸شاخه ۴۶۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۱۵۱۶شاخه ۵۲۵۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶۹۱۴شاخه ۶۲۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۳۴۱۲شاخه ۷۱۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۵۰۷۱۰شاخه تماس بگیرید

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن۱۲۱۲۵۴۴کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن۱۲۱۵۵۳۶کیلوگرم۱۵۹۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن۱۲۱۹۰۳۰کیلوگرم۱۵۵۵۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۲۶۲۴کیلوگرم۱۵۵۵۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۶۹۱۸کیلوگرم۱۶۸۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن۱۲۳۱۵۱۶کیلوگرم۱۶۵۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن۱۲۳۶۹۱۴کیلوگرم۱۶۵۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن۱۲۴۳۴۱۲کیلوگرم۱۶۱۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن۱۲۵۰۵۱۰کیلوگرم۱۶۱۰۰۰

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد۱۲۱۸۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد۱۲۲۱۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد۱۲۲۶۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد۱۲۳۲۵شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد۱۲۳۶۰شاخهعدم تولید
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد۱۲۴۳۵شاخهعدم تولید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)درجهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۱۰۱شاخه۱۹۷۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۲۰۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۳۰۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۱۹۴۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶۱شاخه-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم-
تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۶-۱شاخه-
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۶۵۱شاخه۲۷۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه۲۶۷۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۶-۱کیلوگرم-
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱۹۵۱شاخه۳۲۰۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲-۱/۵شاخه-
تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۶--کیلوگرم-

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب۱۲۱۳۰شاخه۲۰۷۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب۱۲۱۲۰شاخه۱۹۲۰۰۰۰۰
تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب۱۲۱۷۰شاخه-

قیمت تیرآهن شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۲۶کیلوگرمعدم تولید
۱۶۱۲۱۶۵کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

فولاد ظفر

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۲۱۲۲کیلوگرم۱۵۸۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ظفر بناب ۱۲۱۷۰کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ظفر بناب ۱۲۲۳۵کیلوگرم۱۶۱۰۰۰

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

فایکو

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ فایکو۱۲۱۵۵شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ فایکو طول ۶۶۱۳۲شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ فایکو طول ۶۶۱۷۰شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ فایکو۱۲۲۰۵شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ فایکو طول ۶۶۲۵۰شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ فایکو۱۲۳۰۵شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ فایکو۱۲۳۴۵شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

فولاد احرامیان

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۴۵کیلوگرمعدم تولید
۱۶۱۲۱۶۸کیلوگرمعدم تولید
۱۸۱۲-کیلوگرمعدم تولید
۲۰۱۲-کیلوگرمعدم تولید
۲۲۱۲-کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن ۱۴ کوثر اهواز ۱۲۱۳۰کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
تیرآهن ۱۶ کوثر اهواز ۱۲۱۶۷کیلوگرم۱۵۴۰۰۰
تیرآهن ۱۸ کوثر اهواز ۱۲۲۱۳کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
۱۴۱۲۱۳۰کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۶۱۶۰کیلوگرم۱۶۰۰۰۰
۱۶۱۲۱۶۰کیلوگرم۱۶۰۰۰۰
۱۸۱۲۲۱۲کیلوگرمتماس بگیرید

مرجع قیمت تیرآهن این صفحه شرکت آهن ملل اصفهان می‌باشد.