اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت تیرآهن

کارخانجات تولید تیرآهن
تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهانتیرآهن ذوب آهن در کارخانه
تیرآهن آریان فولادتیرآهن پروفیل ماهان
تیرآهن جهان فولاد غربتیرآهن شاهین بناب
تیرآهن ظفر بنابتیرآهن فایکو
تیرآهن فولاد یزد احرامیانتیرآهن کوثر اهواز
تیرآهن ناب تبریز

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212544شاخه-
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1215536شاخه24600000
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1219030شاخه26600000
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1222624شاخه29600000
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان1226918شاخه40100000
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان1231516شاخه43100000
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان1236914شاخه50600000
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان1243412شاخه-
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان1250710شاخه-

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن1212544کیلوگرم-
تیرآهن 14 ذوب آهن1215536کیلوگرم157500
تیرآهن 16 ذوب آهن1219030کیلوگرم137500
تیرآهن 18 ذوب آهن1222624کیلوگرم127500
تیرآهن 20 ذوب آهن1226918کیلوگرم145500
تیرآهن 22 ذوب آهن1231516کیلوگرم136500
تیرآهن 24 ذوب آهن1236914کیلوگرم136500
تیرآهن 27 ذوب آهن1243412کیلوگرم-
تیرآهن 32 ذوب آهن1250710کیلوگرم-

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : 7 آبان 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1612185شاخهتماس بگیرید
1812215شاخهتماس بگیرید
2012265شاخه34000000
2212325شاخهتماس بگیرید
2412360شاخهتماس بگیرید
2712435شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

آخرین بروزرسانی : 7 آبان 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان12130شاخه17000000
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان12170شاخه23000000
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان12205شاخه28000000

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : 7 آبان 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412120کیلوگرم-
1412130کیلوگرم134000
1412140کیلوگرم-
1412150کیلوگرم-
1612170کیلوگرم-

قیمت تیرآهن شاهین بناب

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : 28 مهر 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412126کیلوگرمعدم تولید
1612165کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

فولاد ظفر

آخرین بروزرسانی : 7 آبان 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 ظفر بناب12122کیلوگرم-
تیرآهن 14 ظفر بناب12130کیلوگرم132217

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

فایکو

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 فایکو12133شاخه131000
تیرآهن 14 فایکو12160شاخه-
تیرآهن 16 فایکو12170شاخه-
تیرآهن 18 فایکو12205شاخه-
تیرآهن 20 فایکو12250شاخه127500
تیرآهن 22 فایکو12305شاخه-
تیرآهن 24 فایکو12345شاخه-

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

فولاد احرامیان

آخرین بروزرسانی : 7 آبان 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412147کیلوگرم-
1612168کیلوگرم132000
1812-کیلوگرمتماس بگیرید
2012-کیلوگرمتماس بگیرید
2212-کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : 6 آبان 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412130کیلوگرم138000
1612167کیلوگرم138000
1812213کیلوگرم-

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412130کیلوگرم140000
1612170کیلوگرم140000
1812212کیلوگرم140000