اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03135020

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

ارتفاع زد (cm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
 پروفیل زد (z) 18۳۰۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۰۰۰۰
 پروفیل زد (z) 18۳۸۲.۵۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۷۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۴۱۲.۵۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۷۰۰۰
پروفیل زد (z) 22۴۳۲.۵۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۷۰۰۰
پروفیل زد (z) 18۴۶۳۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۷۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۴۹۳۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۷۰۰۰
پروفیل زد (z) 22۵۲۳۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۱۷۰۰۰