اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت قوطی و پروفیل


قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی 20 * 10265.7کیلوگرم213000
قوطی 20 * 30269.5کیلوگرم213000
قوطی 30 * 302611.5کیلوگرم213000
قوطی 40 * 202611.5کیلوگرم213000
قوطی 20 * 20267.7کیلوگرم213000
قوطی 50 * 502619کیلوگرم213000
قوطی 60 * 602623کیلوگرم213000
قوطی 40 * 402615کیلوگرم213000
قوطی 70 * 702627کیلوگرم213000
قوطی 80 * 402623کیلوگرم213000
قوطی 90 * 902634کیلوگرم213000
قوطی 20 * 202.5610کیلوگرم200000
قوطی 30 * 202.5612کیلوگرم200000
قوطی 40 * 202.5615کیلوگرم200000
قوطی 30 * 302.5615کیلوگرم200000
قوطی 40 * 402.5619کیلوگرم200000
قوطی 70 * 702.5633کیلوگرم200000
قوطی 60 * 402.5624کیلوگرم200000
قوطی 80 * 802.5638کیلوگرم200000
قوطی 80 * 402.5629کیلوگرم200000
قوطی 100 * 402.5633کیلوگرم200000
قوطی 90 * 902.5642کیلوگرم200000
قوطی 100 * 502.5634کیلوگرم200000
قوطی 80 * 403634کیلوگرم200000
قوطی 100 * 503641کیلوگرم200000
قوطی 100 * 403639کیلوگرم200000
قوطی 90 * 903651کیلوگرم200000
قوطی 100 * 1003656کیلوگرم200000
قوطی 120 * 120 (ستونی)312136کیلوگرم200000
قوطی 130 * 130 (ستونی)312147کیلوگرم200000

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل18 z2630کارخانه اصفهانکیلوگرم-
پروفیل 18 z2.5638کارخانه اصفهانکیلوگرم201500
پروفیل20 z2.5641کارخانه اصفهانکیلوگرم201700
پروفیل 22 z2.5643بنگاه اصفهانکیلوگرم201700
پروفیل 18 z3646کارخانه اصفهانکیلوگرم199000
پروفیل 20 z3649کارخانه اصفهانکیلوگرم199200
پروفیل 22 z3652کارخانه اصفهانکیلوگرم199200

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : 20 شهریور 1399

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری5082614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم196000
پروفیل لنگه دری5082614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم197500
پروفیل سپری5072614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم196000
پروفیل سپری5072614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم197500
پروفیل چهارچوبی5092614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم197500
پروفیل چهارچوبی5092614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم196000
چهارچوب فلزی ساده1 , 8626.624کارخانه اصفهانکیلوگرم196000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626کارخانه اصفهانکیلوگرم196000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626بنگاه اصفهانکیلوگرم197500
چهارچوب فلزی نگینی-26.630کارخانه اصفهانکیلوگرم196000