اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت قوطی و پروفیل


قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۱۰۲۶۵.۷کیلوگرم۲۳۷۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۳۰۲۶۹.۵کیلوگرم۲۳۷۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۲۳۷۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲۶۱۱.۵کیلوگرم۲۳۷۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲۶۷.۷کیلوگرم۲۳۷۰۰۰
قوطی ۵۰ * ۵۰۲۶۱۹کیلوگرم۲۳۷۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۶۰۲۶۲۳کیلوگرم۲۳۷۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲۶۱۵کیلوگرم۲۳۷۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲۶۲۷کیلوگرم۲۳۷۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲۶۲۳کیلوگرم۲۳۷۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲۶۳۴کیلوگرم۲۳۷۰۰۰
قوطی ۲۰ * ۲۰۲.۵۶۱۰کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۲.۵۶۱۲کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲.۵۶۱۹کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲.۵۶۲۴کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۲.۵۶۳۸کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲.۵۶۲۹کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲.۵۶۴۲کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۲.۵۶۳۴کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۶۳۴کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۶۴۱کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۶۳۹کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۳۶۵۱کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۳۶۵۶کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۳۱۲۱۳۶کیلوگرم۲۲۲۰۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۳۱۲۱۴۷کیلوگرم۲۲۲۰۰۰

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل۱۸ z۲۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل ۱۸ z۲.۵۶۳۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۸۰۰۰
پروفیل۲۰ z۲.۵۶۴۱کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۸۲۰۰
پروفیل ۲۲ z۲.۵۶۴۳بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۲۸۲۰۰
پروفیل ۱۸ z۳۶۴۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۸۰۰۰
پروفیل ۲۰ z ۳۶۴۹کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۸۲۰۰
پروفیل ۲۲ z ۳۶۵۲کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۲۸۲۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۸۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۸۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۸۰۰۰
چهارچوب فلزی ساده۱ , ۸۶۲۶.۶۲۴کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۸۰۰۰
چهارچوب فلزی نگینی-۲۶.۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰