اصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به آزادراه فولاد مبارکه

03139985

ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه 08:00-17:00

قیمت قوطی و پروفیل


قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۲۰۲.۵۶۱۰کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۲.۵۶۱۲کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲.۵۶۱۹کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲.۵۶۲۴کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۲.۵۶۳۸کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲.۵۶۲۹کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲.۵۶۴۲کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۲.۵۶۳۴کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۶۳۴کیلوگرم۲۳۹۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۶۴۱کیلوگرم۲۳۹۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۶۳۹کیلوگرم۲۳۹۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۳۶۵۱کیلوگرم۲۳۹۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۳۶۵۶کیلوگرم۲۳۹۰۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۳۱۲۱۳۶کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۳۱۲۱۴۷کیلوگرم۲۳۵۰۰۰
قوطی ۱۴۰ * ۱۴۰ (ستونی)۳۱۲۱۵۵کیلوگرم۲۳۵۰۰۰

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
 پروفیل زد (z) 18۲۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
 پروفیل زد (z) 18۲.۵۶۳۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۲.۵۶۴۱کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۲۰۰
پروفیل زد (z) 22۲.۵۶۴۳کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۲۰۰
پروفیل زد (z) 18۳۶۴۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۳۶۴۹کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۲۰۰
پروفیل زد (z) 22۳۶۵۲کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۲۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۱۰۰۰
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۶۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۱۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۶۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۱۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۶۰۰۰
چهارچوب فلزی ساده۱ , ۸۶۲۶.۶۲۴کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۱۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۱۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۶۰۰۰
چهارچوب فلزی نگینی-۲۶.۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۱۰۰۰